Voor deelname aan trainingen en wedstrijden is een geldige sportkaart verplicht!

Trainingen

Betreden zalen: wacht tot de les voorbij is!

Het is niet toegestaan om al een zaal te betreden als er nog een andere les bezig is; ook niet om alvast warm te lopen. Je wacht netjes buiten de zaal tot de les voorbij is. Vanzelfsprekend dient een docent/vereniging tijdig een les te beëindigen en tijdig te beginnen met opruimen.

Proeftraining: dagkaart

Wanneer een student zonder sportkaart wil deelnemen aan een training, dient deze persoon zich te laten registeren bij de balie; naam en geboortedatum worden geregistreerd in DMS. Op het bonnetje, dat de niet-sportkaarthouder meekrijgt, wordt de naam van de gebruiker genoteerd. Bij aanschaf van de sportkaart, wordt de memo van deze persoon verwijdert.

  • Bij aanschaf van een sportkaart, krijgt de deelnemer de €5,- terug bij inlevering van het bonnetje.
  • Deelname aan Squash en Fitness is mogelijk, maar bij Squash kunnen er geen banen van tevoren met een dagkaart gereserveerd worden.

Tot 1 oktober

Een niet-sportkaarthouder kan eenmaal vrijblijvend meetrainen tot en met 31 september. Dit om introtrainingen voor nieuwe potentiële leden in het begin van het jaar te promoten onder de SSV’s. Mocht iemand een tweede keer willen meetrainen, bijvoorbeeld bij een andere vereniging, dan dient deze persoon een dagkaart te kopen. Wil iemand vaker meetrainen, dan dient deze persoon een sportkaart aan te schaffen.

Na 1 oktober

Vanaf 1 oktober dient een ‘meetrainer’ meteen een dagkaart aan te schaffen voor €5,-.  De verenigingen kunnen nog wel een open training organiseren in de SSC Open Week;  niet-sportkaarthouders dienen dan bij binnenkomst een voucher in te vullen bij de infobalie.

Trainingsmogelijkheden

Het SSC en de ESSF willen dat in principe alle sporten voor iedere sportkaarthouder toegankelijk moeten zijn voor een klein bedrag. Omdat een trainingslidmaatschap in het verleden erg hoog was en om het deelnemen aan een SSV training uniform te maken, zijn een aantal richtlijnen opgesteld door het SSC en de ESSF. Hieronder kun je lezen wat deze richtlijnen:

  • Een sportkaarthouder moet voor maximaal 30 euro deel kunnen nemen aan minimaal 1 training per week, op voorwaarde dat de SSV de capaciteit heeft voor een dergelijk trainingsmoment. Dit geeft iedere sportkaarthouder de kans om voor eenzelfde lage prijs aan verschillende sporten deel te kunnen nemen en zorgt voor meer connectie met de SSV waar zij te gast zijn.

  • Tijdens de Open Week zal de SSV één van zijn trainingsmomenten openbaar moeten maken voor alle sportkaarthouders (op voorwaarde dat dit mogelijk is met de capaciteit van deze SSV).

Hiernaast kan de SSV natuurlijk ook nog steeds een geheel (trainings)lidmaatschap aanbieden, waarbij een sportkaarthouder aan meerdere trainingen en activiteiten mag deelnemen. Buiten de trainingslidmaatschappen kan men ook een competitielidmaatschap aanbieden, waarbij ze ook deel kunnen nemen aan de competities van de desbetreffende sport.

Uitzonderingen

  • Mocht het niet mogelijk zijn om voor jouw SSV dit aan te bieden, dan kun je met een goede reden een uitzondering aanvragen bij jouw verenigingsmanager en de ESSF. Wij denken echter dat dit voor alle SSV’s haalbaar moet zijn, dit gaat alleen om heel speciale gevallen.

Alle uitzonderingen dienen ieder jaar voor aanvang van het collegejaar opnieuw aangevraagd te worden, zodat de ESSF en het SSC tijdig kunnen beoordelen of de uitzondering nog rechtmatig is.

Opruimen spullen/materialen

Iedere vereniging dient er zorg voor te dragen dat na de training alle materialen en spullen weer op de juiste plaats teruggelegd worden. Verder dient de sporthal/trainingsveld in schone en opgeruimde staat achtergelaten worden.

Afgelastingen

Indien door slechte weersomstandigheden de buitenvelden onbespeelbaar zijn, is dit te lezen op de SSC website en social media van het SSC. Tevens zal het bestuur en de docent van de betreffende studentensportvereniging op de hoogte gesteld worden. Het is dan zaak voor de vereniging om deze informatie te communiceren met de eigen leden.

Trainingstijden

Rond april ontvangt iedere vereniging van het SSC per mail een verzoek om voor het nieuwe collegejaar aan te geven welke trainingstijden de vereniging graag wil hebben. Geef je hierop geen reactie, dan zullen naar eigen inzicht van het SSC trainingsmomenten ingepland worden op de accommodatie.

Hulptrainers

Indien een hoofdtrainer graag assistentie wenst van een hulptrainer is dit in overleg met het SSC wellicht mogelijk. Het bestuur zal dan samen met de hoofdtrainer en zijn verenigingsmanager naar de mogelijkheden gaan kijken. Daar waar het SSC assistentie noodzakelijk acht, kan er onder andere voor de hulptrainer een sportkaart worden vergoed door het SSC.

Contact

Voor meer informatie omtrent sporttechnische zaken kun je contact opnemen met Ramses Rongen: r.rongen@tue.nl. Voor meer informatie omtrent Roosterzaken kun je contact opnemen met Peter Geurts: p.geurts@tue.nl.

Oefenwedstrijden

Het spelen van oefenwedstrijden is tijdens het lesprogramma in principe niet mogelijk. Indien je vereniging op een trainingsavond een oefenwedstrijd wil spelen, dient dit vooraf aangevraagd te worden. Het is namelijk belangrijk dat ook onze baliemedewerkers op de hoogte zijn van de aanwezigheid van niet-sportkaarthouders op en rond het SSC.

Contact

Voor het aanvragen van een oefenwedstrijd kun je een mail sturen naar Peter Geurts: p.geurts@tue.nl.

Materiaal

Noodzakelijk materiaal voor trainingen wordt gefaciliteerd door het SSC. De aanvraag voor nieuwe materialen dient te worden gedaan door de docent bij het SSC (Peter Geurts, p.geurts@tue.nl ). Indien er geen docent aan de les(sen) is verbonden, kan het bestuur van de betreffende SSV een aanvraag indienen.

Vakantieperiodes

Het lesrooster van het SSC loopt parallel aan het TU/e collegejaar. Enkel tussen Kerst en Oud&Nieuw is het SSC gesloten. In de zomerperiode is het SSC gewoon geopend, en er is dus de mogelijkheid voor SSV’s om in deze zomerperiode door te trainen (indien de faciliteiten beschikbaar zijn), maar zullen dit met het SSC en hun trainers moeten overleggen indien dit gewenst is.

Competitiewedstrijden

Het is van groot belang om zo spoedig mogelijk de competitieschema’s in te leveren bij Peter Geurts (p.geurts@tue.nl). Het SSC moet rekening houden met meerdere verenigingen en meerdere bonden, wat dus een behoorlijk puzzelwerk kan opleveren. Verenigingen die te laat zijn, komen op de 2e plaats en zullen zich moeten aanpassen aan de beschikbare ruimte.

Afgelastingen

Mocht vanwege weersomstandigheden of niet opdagen van de tegenstander een wedstrijd niet doorgaan, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Ook wijzigingen in het competitierooster horen wij graag zo spoedig mogelijk. Op die manier kunnen we de accommodatie beschikbaar stellen voor anderen.

Contact

Voor zaken rondom het competitieprogramma kun je contact opnemen met Peter Geurts: p.geurts@tue.nl.

Deze informatie wordt verstrekt in samenwerking met het Studentensportcentrum Eindhoven.

Neem bij vragen contact met ons op, of met het volgende SSCE contact:

Peter Geurts
P.Geurts@tue.nl