Het SSC als sportfaciliteit is vooral beschikbaar voor studenten. Binnen dit beleid is de stroom van nieuwe studenten van groot belang voor het voortbestaan van een SSV. Om deze doorstroming te waarborgen is het belangrijk dat de SSV voornamelijk uit studenten blijft bestaan.

Daarom: om lid te zijn van een SSV moet een persoon een sportkaart hebben die gemarkeerd is als "studentensportkaart". Alle leden van een SSA die gebruik maken van de faciliteiten van het SSC (materiaal, accommodatie, structuur van het SSC, trainers, etc.) moeten dit type sportkaart hebben. Het SSC verwacht van de SSV een transparante ledenadministratie die altijd up-to-date is in de DMS. De regels voor het lidmaatschap van de SSV worden hieronder verder uitgewerkt. Dit geldt ook voor het bestuur van de SSV.

Alle studentensportkaarten zijn hieronder vermeld. Andere sportkaarten die door het SSC worden verkocht gelden niet als studentensportkaart. Houders van een niet-studentenkaart kunnen wel een enkele keer meedoen aan een training (zoals een dagkaart), maar kunnen geen lid worden of regelmatig bij de training komen.

Je kunt alle details vinden in het document in de bijlagen ("Sportkaartbesluit").

Let op: Alle studentensportkaart houders mogen 1 training per week bij jouw vereniging bijwonen voor maximaal 30 euro per jaar zonder lid te worden of andere activiteiten te bezoeken. Je kunt er hier meer over lezen. Er zijn geen eisen meer voor de maximale hoogte van de contributie voor niet-wedstrijdleden.

Studentensportkaarten

 • TU/e, Fontys en overige (Universiteit/Hogeschool) Student - jaarkaart
 • TU/e, Fontys en overige (Universiteit/Hogeschool) Student - half-jaarkaart
 • TU/e en andere universiteiten PhD/PDEng studenten - jaarkaart
 • TU/e en andere universiteiten PhD/PDEng studenten - half-jaarkaart
 • "Uitloopregeling" sportkaart (vroeger 5-jarenregeling kaart)
 • "Fontys Uitloop" kaart

Let op dat TU/e alumni een gewone Student 1 jaar kaart kunnen kopen in het eerste jaar na afstuderen. Je kunt daarover mee informatie vinden op de SSCE website. Alumni na het eerste jaar kunnen geen lid worden of meedoen aan training.

Niet-studenten in een SSV ("Uitloopregeling")

De aanwezigheid van niet-studenten in een SSV wordt door het SSC ondersteund, maar ook direct beperkt. Alle leden die aanwezig zijn op trainingsmomenten, of wanneer er gebruik wordt gemaakt van SSC-huisvesting, moeten in het bezit zijn van een goedgekeurde sportkaart. Een lijst van alle goedgekeurde sportkaarten vindt je hierboven of in de bijlagen van deze pagina.

Als je leden wilt behouden die geen student meer zijn, is er een mogelijkheid voor een bestuur om in uitzonderlijke gevallen een 5-jarige regeling aan te vragen. Zo kunnen afgestudeerden, onder bepaalde voorwaarden, maximaal 5 jaar lid blijven en zo hun expertise overdragen aan de nieuwe studentleden. Uiteraard gaat het hierbij niet alleen om de overdracht van expertise. Leden kunnen ook blijven om veiligheidsredenen of om een team aan te vullen. Deze regeling heet de "Uitloopregeling" en was vroeger bekend onder de naam "5-jaren regel".

Het lid kan dan lid blijven van jouw vereniging en een sportkaart aanschaffen voor 185 euro (up to date prijsinformatie gegeven voor het SSCE). Het bestuur moet zich aanmelden voor deze regeling voor 1 september van ieder jaar. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • De persoon voor wie de regeling wordt aangevraagd is al lid van je SSV.
 • De persoon heeft een speciale toevoeging aan je SSV, zoals voor veiligheid of voor kennis. De SSCE verenigingsmanager zal je verwantwoording controleren.
 • De regeling wordt aangeboden als een uitzondering en voor een duur van maximaal 5 jaar (dient ieder jaar verlengd te worden). De SSCE verenigingsmanager mag het gebruik van de regeling weigeren.

Als je wil aanmelden voor deze regeling, stuur dan een mail naar je SSCE verenigingsmanager voor 1 september met de volgende informatie:

 • Naam en sportkaartnummer (uit DMS) van de persoon
 • Jaar van afstuderen
 • Reden voor aanvraag binnen de voorwaarden hierboven

Ledenregistratie in DMS

Bekijk het document in de bjilage voor een instructie van DMS, of neem contact op met Tjeerd Thomassen voor meer informatie.

Deze informatie wordt verstrekt in samenwerking met het Studentensportcentrum Eindhoven.

Neem bij vragen contact met ons op, of met het volgende SSCE contact:

Ramses Rongen
r.rongen@tue.nl