Iedereen hoopt dat er nooit een noodsituatie zal plaatsvinden. Maar er zijn geen zekerheden. Daarom kent het SSC noodprocedures voor verenigingen die hun sport beoefenen op het SSC of op de TU/e-campus. Deze procedures vindt u hieronder. Voor verenigingen die niet op het SSC of op de TU/e-campus sporten, vindt u hier informatie.

Wanneer u tijdens één van uw verenigingsactiviteiten op het SSC of op de TU/e-campus met een calamiteit wordt geconfronteerd, zijn er verschillende stappen die u moet volgen. Een calamiteit kan een ernstig letsel zijn, maar ook een brandalarm of ander incident in het gebouw. Dit zijn de te volgen stappen:

Bij een individueel EHBO-incident

 • Laat het slachtoffer niet in de steek
 • Vraag een omstander om naar de balie te lopen of bel persoonlijk de SSC-balie: +3140-2473232 – bij geen gehoor of niemand aanwezig bel dan het TU/e-noodnummer: +3140-2472222 en dan zo snel mogelijk informeer eventueel ook bij de receptie! De TU/e-beveiliging belt 112!
 • Als iemand, bijvoorbeeld een bezoeker, toch direct 112 belt, is het van belang dat zowel de TU/e-beveiliging als de SSC-balie direct op de hoogte worden gesteld.
 • Probeer de situatie zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven
 • Is het slachtoffer bij bewustzijn of niet?
 • Ademt het slachtoffer nog?
 • Wat is de (geschatte) leeftijd van het slachtoffer?
 • Indien bekend: gebruikt het slachtoffer medicijnen?
 • Heeft het slachtoffer bekende klachten?

Dit zijn belangrijke indicatoren voor de juiste hulp:

 • Bij de SSC-balie is zo spoedig mogelijk een BHV-er aanwezig
 • Indien nodig neemt de SSC-balie contact op met de hulpdiensten
 • Bij de receptie zijn koelpakketten en ijs voor het slachtoffer te verkrijgen, evenals ander EHBO-materiaal zoals pleisters of een rolstoel
 • Op het SSC zijn 2 AED’s aanwezig; 1 bij de receptie, 1 bij het zwembad. Het golfcentrum en roeicentrum beschikken ieder over een eigen AED

Bij calamiteiten in het gebouw, bijvoorbeeld een brandalarm:

 • Blijf altijd kalm
 • Volg de instructies die via het pa-systeem worden gegeven
 • Bij het Slow-Whoop-geluid, dat duidt op brand of een ernstige noodsituatie, verlaat u het gebouw via de daarvoor bestemde vluchtroutes. Het is verstandig om u vertrouwd te maken met de vluchtroute die voor uw sportlocatie is aangewezen
 • Zorg ervoor dat ook uw medeverenigingsleden de gegeven instructies opvolgen

Sport je buiten het SSC en de TU/e-campus, dan volg je de volgende stappen:

 • Vraag eerst aan de beheerder van de faciliteit waar u gebruik van maakt, wat de noodprocedures zijn. Maak uzelf vertrouwd met deze procedures in geval van ongevallen of andere noodsituaties
 • Het SSC biedt BHV-cursussen aan voor trainers buiten het SSC en de TU/e-campus. Vraag uw trainer(s) of zij een gekwalificeerde eerstehulpverlener zijn
 • Het SSC biedt ook BHV-cursussen aan voor een aantal verenigingen buiten het SSC en de TU/e-campus. Neem voor meer informatie contact op met de ESSF

Zorg ervoor dat je als bestuur op de hoogte bent van de relevante procedures. Informeer uw leden over deze procedures. Als het die tijd van het jaar is en uw bestuur verandert, bespreek dan de noodprocedures met het nieuwe bestuur, zodat zij ook bekend zijn met de procedures.

Heeft u aanvullende vragen op het gebied van veiligheid, neem dan contact op met Peter van Rooij (p.v.rooij@tue.nl) van het SSC.

Deze informatie wordt verstrekt in samenwerking met het Studentensportcentrum Eindhoven.

Neem bij vragen contact met ons op via het mailadres onderaan de pagina.