Om een SSV te zijn, dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. In ruil daarvoor, krijg je ook enkele rechten.

Lidmaatschapseisen voor ESSF

De ESSF is het overkoepelend orgaan en is naast de verenigingsmanager en de docent het aanspreekpunt voor de SSV’s. De ESSF heeft voorwaarden waaraan een SSV moet voldoen om onder hun koepel te vallen. Wanneer je als SSV gebruik wil maken van de faciliteiten van het SSC, dan moet de SSV voldoen aan de onderstaande criteria:

 1. Erkenning door ESSF
  Een SSV moet erkend zijn door de ESSF. Wanneer een SSV erkend wordt door ESSF, moet zij in elk geval aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in het HR van de ESSF.

 2. SSV lidmaatschap
  Het SSCE en de ESSF hebben enkele voorwaarden opgesteld voor SSV lidmaatschap. Je kunt alles hier vinden: Sportkaarten en SSV lidmaatschap.

 3. Beleidsplan SSV
  Elke SSV moet in het bezit zijn van een recent beleidsplan of een conceptversie. Mocht deze niet bestaan dan heeft dit zeer hoge prioriteit bij de SSV om dit te realiseren of te actualiseren. Het beleidsplan van de SSV bevat een (meerjaren)verenigingsbeleid, een technisch beleid en de korte termijn actiepunten. Dit beleidsplan is belangrijk voor de ontwikkeling van de SSV, maar ook om de continuïteit te waarborgen. Daarnaast is een beleidsplan belangrijk om duidelijkheid te verschaffen naar het SSC welke ondersteuning SSV’s krijgen en met welk doel.

 4. Verenigingsgesprekken en de informatie op de ESSF site
  Minimaal tweemaal per jaar zal er met iedere vereniging een gesprek plaatsvinden vanuit het SSC en een of meerdere meetings vanuit ESSF. Deze meetings zijn verplicht. Je kunt meer informatie vinden over deze meetings op de pagina Verenigingsmanagers en -gesprekken.

 5. Bestuurswijzigingen binnen SSV
  Zodra een nieuw bestuur is aangetreden, dient de SSV de wisseling en contactgegevens van alle bestuursleden door te geven aan het SSC en de ESSF.  We hebben deze gegevens nodig voor het contact tussen het SSC/ESSF en de SSV. Deze gegevens kunnen doorgegeven worden aan Mylène Grams  (p.f.grams@tue.nl) en de ESSF (mail@essf.nl).

 6. Actieve rol binnen SSC
  Van alle SSV’s verwachten wij een actieve bijdrage aan activiteiten die door het SSC en de ESSF voor (aankomende) studenten georganiseerd worden. Voorbeelden hiervan zijn de introweek van de TU/e en Fontys en de ESSF Van Lint Studenten Sport Week.

 7. Ledenaantal
  Als een vereniging onder de 20 leden (zie voorwaarden ESSF) zakt, bekijkt het SSC samen met de ESSF hoe en of de vereniging verder zal worden ondersteund en of zij nog bestaansrecht heeft.

 8. Nakomen afspraken
  Als de vereniging zich niet aan de afspraken houdt, worden de aangeboden faciliteiten ter discussie gesteld, mogelijk ingetrokken of in rekening gebracht. De mate van toepassen van deze consequenties is te allen tijde voorbehouden aan het SSC.

Rechten

In ruil voor het voldoen aan de plichten, krijgen SSV's ook de volgende rechten:

 • Het gebruikmaken van subsidies die de ESSF verstrekt
 • Het door ESSF in hun belangen worden vertegenwoordigd tegenover derden op nationaal en lokaal niveau, waaronder de TU/e en Fontys
 • Het ontvangen van (financiële) hulp van het SSC op het gebied van materialen, trainers en accomodatie, ter discretie van het SSC
 • Het krijgen van bestuursbeurzen via ESSF
 • Het deelnemen aan activiteiten van de ESSF

Deze informatie wordt verstrekt in samenwerking met het Studentensportcentrum Eindhoven.

Neem bij vragen contact met ons op, of met het volgende SSCE contact:

Ramses Rongen
r.rongen@tue.nl