Je kunt hier de Gedragscode van de ESSF en haar leden vinden, alsook de contactpersonen. Als je andere vragen hebt m.b.t. de Gedragscode of als je wil praten met iemand over de procedure, dan kun je contact opnemen met secretaris@essf.nl.

Doelen en strekking Gedragscode

Iedereen in de studentensport in Eindhoven, inclusief studenten, medewerkers en gasten, heeft recht op een eerlijke behandeling. In de Gedragscode staan de regels die wij volgen, jouw rechten en welke procedure je kunt volgen als je vindt dat je rechten zijn geschonden.

De Gedragscode wordt onderschreven en gehandhaafd door het Studentensportcentrum Eindhoven (SSCE), de Eindhovense Studentensportfederatie (ESSF) en de bij de ESSF aangesloten verenigingen.


De Gedragscode behandelt de volgende onderwerpen:

  • (Agressief of misbruik) gedrag
  • (Seksuele) intimidatie
  • Discriminatie
  • Eerlijke behandeling
  • Vandalisme
  • Pesten
  • Machtsmisbruik


De gedragscode geeft ook richtlijnen om een procedure tegen de dader te starten, zodat eerlijke maatregelen kunnen worden genomen. Als de situatie nu bezig is, neem dan a.u.b. contact op met TU/e Security op 040 247 2020.

Contactpersoon Meldingen ESSF

Myrthe Twisker
Secetaris van de ESSF
secretaris@essf.nl

Vertrouwenspersoon ESSF

Deze informatie kan hier gevonden worden: Vertrouwenscontactpersoon