Busje reserveren

Het SSC heeft 2 9-persoons busjes die gebruikt kunnen worden voor verenigingsgerelateerde (sport-)evenementen. De busjes staan fulltime ter beschikking van de SSV’s en kunnen zowel tijdens als na kantooruren gehuurd worden.

Om een busje van het SSC te kunnen gebruiken dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

 • Het reserveringssysteem van de busjes staat online! Vanaf nu hoeven jullie niet meer Peter Geurts te mailen om het busje te reserveren, maar kunnen jullie zelf online het busje reserveren. Via deze link kunnen jullie inloggen om vervolgens het busje te reserveren.
 • Naam van de bestuurder en kopie van diens rijbewijs dienen te worden bijgeleverd.
 • Er dient voor het ophalen van de sleutels + logboek een borg van 250 euro ingeleverd te worden.
 • Het logboek in het busje dient te worden ingevuld en ingeleverd bij de portier.
 • Het busje dient afgetankt weer ingeleverd te worden.
 • Het busje mag alleen gebruikt worden voor vervoer naar sportevenementen waar de studentensportvereniging aan deelneemt.
 • Het busje is alleen bedoeld als personenbus en niet voor vervoer van goederen. Het is dus niet toegestaan banken uit de bus te verwijderen of plat te leggen en materialen te vervoeren die de bekleding en het interieur van de bus kunnen beschadigen.
 • Het uitleenreglement en de uitleenvoorwaarden dienen bij de gebruiker bekend te zijn (hiervoor wordt getekend) en instructies in de map dienen te worden gevolgd.
 • Na gebruik wordt 12.5 cent per gereden kilometer afgerekend.

Toewijzing 5 dagen voor de aangevraagde datum geschiedt op basis van:

 • Lessen en trainingen gaan voor overige verenigingstoernooien en -activiteiten.
 • SSC gerelateerde evenementen zoals Batavierenrace en NSK’s gaan voor wedstrijden en evenementen voor de SSV’s zelf.
 • Bij geen onderscheid volgens bovenstaande criteria geldt: ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’.

Het SSC behoudt zich het recht voor om aanvragen af te wijzen.