Subsidies

NSK’s

Om Eindhovense studentensporters te stimuleren aan NSK’s deel te nemen, is er bij het SSC geld beschikbaar om deelnamekosten (deels) te subsidiëren. Deelnamesubsidie kan door zowel een SSV als een individuele sportkaarthouder worden aangevraagd bij de ESSF, onder opgave van de volgende gegevens:

  • Het betreffende NSK
  • De hoogte van het inschrijfgeld
  • Rekeninginformatie
  • sportkaartnummer(s) van de deelnemers van het collegejaar waarin het NSK wordt gehouden

Let op: er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor door SSN benoemde B-evenementen. Vuistregel voor B-evenementen is dat de sport een sportbond heeft.

Deze aanvraag dient binnen een termijn van twee maanden na afloop van het evenement bij ESSF ontvangen te zijn. Anders vervalt het recht op subsidie.
De subsidie per sportkaarthouder bedraagt 50% van het inschrijfgeld, tot een maximum van €20 pp.

GNSK

Alle inschrijfgelden aan het GNSK worden voor 50% vergoed door het studentensportcentrum en worden via de ESSF gecoördineert.

Eigen evenementen

Organiseer je als studenten sport vereniging een evenement of wil je een nieuw evenement gaan opzetten? Loop dan even bij de ESSF binnen! Wij kunnen je helpen met het aanvragen van subsidie bij partijen als Studentenstad Eindhoven en Universiteitsfonds Eindhoven.