Bestuursbeurzen

Tijdens hun bestuurstijd kunnen studenten van de TU/e en Fontys Hogescholen Eindhoven (en Tilburg), mits ze aan de instituut-specifieke voorwaarden voldoen. Ieder jaar worden alle SSV’s hierover geïnformeerd, maar als er vragen zijn horen wij ze graag.

TU/e

Bij de TU/e worden de beurzen betaald uit het profileringsfonds. Om in aanmerking te komen moet je in ieder geval voldoen aan de volgende criteria:

 • Je gaat in het studiejaar 2016-2017 een bestuursfunctie vervullen bij een organisatie die valt onder één van de koepels van studentenverenigingen
 • Je ontvangt voor je bestuursfunctie geen vergoeding, hetzij van de desbetreffende vereniging, hetzij anderszins
 • Je bent aan de TU/e ingeschreven als voltijdstudent en bent feitelijk studerend
 • Aan jou is nog geen graad verleend en je bent wettelijk collegegeld verschuldigd
 • Je geniet of hebt gemengde studiefinanciering genoten (of je bent een buitenlandse student die geen aanspraak kan maken op studiefinanciering)
 • Je hebt, voordat je met je bestuursfunctie begint, aan de TU/e je P-diploma behaald (dit geldt niet voor studenten van de verkorte opleiding en voor studenten die rechtstreeks in de Masteropleiding instromen)
 • Je hebt, op het moment dat je met je bestuursfunctie begint, minimaal 75% van het voor jou op dat moment nominaal haalbare aantal studiepunten behaald. Als er tijdens je studie sprake is geweest van bijzondere omstandigheden waarvoor een afstudeertoelage dan wel een verlenging van de Prestatiebeurs door DUO is toegekend en waardoor je niet aan deze 75%-eis voldoet, maak dan voordat je een aanvraag voor een bestuursbeurs doet, een afspraak met een studentendecaan van STU
 • Je hebt, als je de verkorte opleiding doet of rechtstreeks in de Master bent ingestroomd, minimaal 20 ECTS behaald voordat je met je bestuursfunctie begint. Daarnaast geldt ook bovengenoemde eis van 75%
 • Je behaalt tijdens je bestuursjaar tenminste 15 studiepunten anders wordt je naar rato gekort. Hierop geld een uitzondering voor nominale studenten die hun bachelor net hebben afgesloten, deze hebben geen minimum aantal punten wat ze moeten halen.

Verder mag in het collegejaar 2016-2017 de ESSF de beurzen verdelen over de volgende besturen:

 • Koepelbestuur ESSF
 • Thêta (Roeien)
 • Hajraa (Volleybal)
 • Hajraa Buitentoernooi
 • Fellenoord (Tennis)
 • Totelos (Zaalvoetbal)
 • Asterix (Atletiek)
 • ESAC(Alpine)
 • De Club(Golf)
 • Pusphaira (Voetbal)
 • Nayade (Zwemmen en Waterpolo)

Voor het collegejaar 2017-2018 zal het ESSF de beurzen verdelen over de volgende besturen:

 • Koepelbestuur ESSF
 • Thêta (Roeien)
 • Hajraa (Volleybal)
 • Hajraa Buitentoernooi
 • Fellenoord (Tennis)
 • Totelos (Zaalvoetbal)
 • Asterix (Atletiek)
 • ESAC(Alpine)
 • Donquishoot(hockey)
 • Pusphaira (Voetbal)
 • Nayade (Zwemmen en Waterpolo)

Om in aanmerking te komen voor een bestuursbeurs voor 2018-2019 moet het bestuur van het jaar ervoor een sollicitatie indienen. Dit wordt gedaan door aan de hand van de criteria te beargumenteren waarom jouw bestuur een bestuursbeurs verdient. Dit wordt vervolgens beoordeeld via een puntensysteem en verenigingen met genoeg punten krijgen een bestuursbeurs.

De hoogte van de bestuursbeurs wordt gedurende het jaar bepaald en is afhankelijk van het aantal punten wat de vereniging heeft en het aantal bestuurders wat bestuursbeursgerechtigd is.

Fontys

Bij de Fontys is een eenzelfde potje geld, maar deze wordt anders verdeeld dan bij de TU/e. Bij de Fontys is er de procedure Fontys bestuursbeurzen. De Fontys heeft haar eigen criteria. Onder andere onderstaande voorwaarden:

Artikel 20 – Voorwaarden bestuursbeurs
Een student komt in aanmerking voor een bestuursbeurs indien hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Hij/zij is bij Fontys ingeschreven als voltijd of duale student en heeft aan Fontys wettelijk collegegeld betaald voor een opleiding waarvoor hem/haar nog geen graad is verleend, c.q. waarvoor hij/zij het afsluitend examen van de opleiding nog niet heeft behaald.
 • In verband met het verrichten van de bestuurlijke activiteiten tijdens zijn/haar prestatiebeursperiode volgt hij/zij deze opleiding niet of niet in zijn geheel.
 • In verband met het volgen van deze opleiding heeft hij/zij aanspraak (gehad) op prestatiebeurs. (v.b. een buitenlandse student zonder recht op studiefinanciering komt dus niet in aanmerking voor een bestuursbeurs)

Artikel 21 – Aanvullende voorwaarden bestuursbeurs

 • De student verricht de bestuurlijke activiteiten tijdens of tot uiterlijk 12 maanden na afloop van zijn/haar prestatiebeursperiode.
 • Een bestuursbeurs bedraagt maximaal 12 maanden gedurende de gehele studieloopbaan.

Artikel 26 – Voorziening collegegeldvrij besturen

 • Een student die voldoet aan de voorwaarden heeft de mogelijkheid om gedurende maximaal 1 jaar gebruik te maken van de voorziening collegegeldvrij besturen.
 • De voorziening collegegeldvrij besturen houdt in dat de persoon die gebruikt maakt van deze voorziening in staat wordt gesteld gebruik te maken van voorzieningen van de instelling, niet zijnde het onderwijs (hieronder wordt begrepen het deelnemen aan toetsen, herkansingen en/of examens), gedurende een periode dat hij niet ingeschreven staat, maar fulltime bestuurlijke activiteiten uitvoert.

Om in aanmerking te komen voor een fontys bestuursbeurs moet het bestuur een functiehuis indienen. Dit gebeurt volgens het template. Wanneer dit gedaan is wordt bepaald hoeveel maanden iedereen krijgt. Als dit gedaan is wordt de functiematrix opgestuurd en moet iedereen aan de hand daarvan een aanvraagformulier en een kopie van zijn/haar DUO bericht opsturen naar de penningmeester, die het doorstuurt naar de FOS.