Structuur

Organogram

Onderstaand diagram geeft de plaats van de ESSF aan tussen de verschillende organisaties waarmee ze betrokken is.

Uitleg van afkortingen:

 • FISU: Federation Internationale du Sport Universitaire, wereldwijd overkoepelend orgaan van het merendeel van de nationale studentensportkoepels
 • EUSA: European University Sports Association, Europees overkoepelend orgaan van het merendeel van de nationale studentensportkoepels
 • NOC*NSF: Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie, landelijk overkoepelend orgaan van nationale sportbonden en andere sportorganisaties
 • SSN: Studenten Sport Nederland, landelijk overkoepelend orgaan van de universitaire studentensportkoepels
 • CvB TU/e: College van Bestuur van de TU/e
 • RvB Fontys: Raad van Bestuur van de Fontys Hogescholen
 • RvA: Raad van Advies van de ESSF
 • ESSF: Eindhovense Studenten Sport Federatie
 • SSC: Studenten Sport Centrum Eindhoven
 • SSV’s: Studenten Sport Verenigingen
 • OSS’ers: Ongebonden Studenten Sporters, sporters die niet lid zijn van een SSV