Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) is het adviesorgaan van de ESSF en mag gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken. Het ESSF-bestuur en de RvA komen een aantal keer per jaar bij elkaar om de gang van zaken binnen het bestuur te bespreken. De raad bestaat uit het voorgaande ESSF bestuur en daarnaast uit een paar andere studenten die betrokken zijn bij de ESSF en het SSC. Elk jaar in september wordt de Raad van Advies gekozen door de Algemene Leden Vergadering.

In het jaar 2017-2018 bestaat de RvA uit:

  • Bas Merkens
  • Lucas van Kapelle
  • Tom Vrancken
  • Lisa Paul
  • Ruben Kwant
  • Leon Haas
  • Olaf Vens
  • Senne Heeres