Organisatie

De ESSF wordt geleid door een dagelijks bestuur. Deze is tijdens de ALV gekozen door de vertegenwoordigers van de 38 Eindhovense Studentensport verenigingen.

Statuten & HR

In de statuten is de formele structuur van de ESSF vastgelegd, met andere woorden, de bij notariële akte vastgestelde statuten vormen de ‘wet’ van de vereniging. Ze vormen dus de grondslag voor de juridische organisatie van de vereniging waaraan zij, haar leden en commissies onderworpen zijn. De laatste wijzigingen in de statuten zijn aangebracht op 27 maart 2003 tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De afkorting HR staat voor Huishoudelijk Reglement. Het HR is een aanvulling op en een verduidelijking van de statuten. Wat niet expliciet geregeld is in de statuten, is geregeld in het HR. Het HR is opgesteld door het bestuur van 2003-2004 en is op 16 juni 2004 goedgekeurd door de ALV. De laatste wijzigingen in het HR zijn aangenomen tijdens de ALV van 17 maart 2009.

Hieronder zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de Eindhovense Studenten Sport Federatie te vinden. Vragen of opmerkingen hierover kun je mailen naar essf@tue.nl.

Klik hier om de statuten te bekijken.
Klik hier om het huishoudelijk regelement te bekijken.
Klik hier om het noodplan, een bijlage van het huishoudelijk regelement, te bekijken.