Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) is het adviesorgaan van de ESSF en mag gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken. Het ESSF-bestuur en de RvA komen een aantal keer per jaar bij elkaar om de gang van zaken binnen het bestuur te bespreken. De raad bestaat uit het voorgaande ESSF bestuur en daarnaast uit een paar andere studenten die betrokken zijn bij de ESSF en het SSC. Elk jaar in september wordt de Raad van Advies gekozen door de Algemene Leden Vergadering.

In het jaar 2016-2017 bestaat de RvA uit:

– Marijn Kruyssen
– Perry Maas
– Jurjen Leer
– Denise de Boer
– Robbert van Rossem
– Emma Munich-Schmidt
– Daan van Rijen